We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Seminarium mediewistyczno-nowożytnicze: “Przestrzeń w kronice Galberta z Brugii”

Zapraszamy na pierwsze w semestrze letnim 2023/2024 spotkanie w ramach seminariów mediewistyczno-nowożytniczych Agnieszki Bartoszewicz, Dariusza Kołodziejczyka, Grzegorza Myśliwskiego.

Wykład pt. “Przestrzeń w kronice Galberta z Brugii” wygłosi mgr Julia Nowakowska (Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski). Spotkanie odbędzie się 14 marca 2024 r., godz. 17.00 online. Link zostanie udostępniony po wysłaniu zgłoszenia chęci uczestnictwa na jeden z adresów: abartoszewicz@uw.edu.pl, g.mysliwski@uw.edu.pl lub marta.wlodarczyk@student.uw.edu.pl

 

 


Pozostałe wykłady w ramach seminariów:

  • 18 kwietnia 2024 r., godz. 17.00 – prof. Urszula Augustyniak (Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski), Pod obojgiem praw. Specyfika społeczna i prawna Podlasia jako pogranicza między Wielkim Księstwem Litewskim i Koroną na przykładzie dóbr podlaskich Radziwiłłów birżańskich w XVII w.
  • 23 maja 2024 r., godz. 17.00 – dr Jerzy Szafranowski (Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski); Święty w kieszeni. Prywatna własność relikwii we wczesnym średniowieczu
  • 13 czerwca 2024 r., godz. 17.00 – prof. Beata Możejko (Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański), Morskość jako problem badawczy. Gdańsk w Hanzie w XV i początku XVI wieku