We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Studencko-doktorancka konferencja “Żydzi i ich nieżydowskie otoczenie”

W dniach 6-7 listopada 2023 r. na Wydziale Historii odbędzie się studencko-doktorancka międzynarodowa konferencja “Żydzi i ich nieżydowskie otoczenie. Strefy styku i obszary rozbieżności“.

Przez stulecia życie diaspory żydowskiej mierzyło się z wieloma wyzwaniami, lecz nierzadko pojawiała się także nić porozumienia w obrębie wspólnot. Podczas konferencji pragniemy poruszyć kwestie związane zarówno z trudami życia po sąsiedzku, jak i zbliżeniami całych grup oraz ich pojedynczych przedstawicieli. Tematyka wystąpień będzie obejmować zagadnienia dot. życia w diasporze, judaizmu a religii go otaczających, funkcjonowania Żydów w świecie nieżydowskim, problemów wykluczenia, różnic językowych czy małżeństw mieszanych.

Organizatorem konferencji i wszystkich wydarzeń towarzyszących jest Studenckie Koło Naukowe Judaistów.

Wydarzenie na Facebooku

 

PROGRAM

6 listopada 2023, Sala Kolumnowa, Wydział Historii, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

11.00 PANEL I / Kultura materialna Żydów w dialogu z nieżydowskim otoczeniem w historii Polski; moderator: Dominika Wiśniewska

 • Zuzanna Światowy, Technische Universität Braunschweig / Wpływ władz świeckich i kościelnych na osadnictwo i architekturę żydowską w Europie od średniowiecza do współczesności
 • Katarzyna Gajewska, Uniwersytet Jagielloński / Architektura, moda i sztuka w kręgu Żydów aszkenazyjskich – o zapożyczeniach kultury judaistycznej ze świata chrześcijańskiego
 • Dyskusja

12.10 PRZERWA KAWOWA

12.30 PANEL II / Relacje ekonomiczne Żydów z ich nieżydowskim otoczeniem w historii Polski; moderator: Zofia Gałązka

 • Remigiusz Gołuch, Uniwersytet Warszawski / Relacje ekonomiczne pomiędzy Żydami a krakowską społecznością akademicką na przełomie średniowiecza i nowożytności (1450-1550)
 • Kasia Kaczyńska, Uniwersytet Warszawski / Chrześcijańsko-żydowskie relacje handlowe i społeczne na przykładzie kwestii dnia targowego w połowie XIX wieku w Królestwie Polskim
 • Dyskusja

13.30 PRZERWA OBIADOWA

15.00 PANEL III / Strefy styku Żydów i nie-Żydów we współczesnych narracjach; moderator: Monika Nestorowicz

 • Marcin Janczak, University of Toronto / The Other(s) of the Hutchinson Street. Alterity in Le sourire de la petite juive by Abla Farhoud
 • Zuzanna Mietlińska, Uniwersytet Warszawski / Strefy styku pomiędzy Żydami a ich nieżydowskim otoczeniem w wybranych powieściach I. J. Singera
 • Aleksandra Szarapanowska, Uniwersytet Warszawski / Przedstawienie współistnienia Żydów i muzułmanów we współczesnej narracji dotyczącej Konstytucji medyńskiej
 • Dyskusja

16.20 PRZERWA KAWOWA

16.35 PANEL IV / Miejsce Żydów w polskich społecznościach XX wieku; moderator: Anna Darewska

 • Ilona Medajska, Uniwersytet Warszawski / „Jerozolima północy” u styku kultur. Stosunki polsko-żydowskie w Wilnie w latach 1939-1945
 • Margarita Korzeniewska, Uniwersytet Warszawski / Przez pryzmat pamięci: Żydzi z Głębokiem oczami sąsiadów (na podstawie wywiadów z mieszkańcami miasteczka)
 • Martyna Płatek, Uniwersytet Wrocławski / Chanuka, Święto Zjednoczenia i choinka – powojenna rzeczywistość w wybranych dokumentach żydowskiego domu dziecka w Pieszycach
 • Dyskusja

18.00 WIECZÓR Z SINGEREM / Spotkanie literackie współorganizowane z wydawnictwem Fame Art

Rozmawiać będziemy o niedawno wydanych powieściach Singera “Ruda Kejla” i “Odwiedziny”. Wśród rozmówców:

 • Benon Gołowkow
 • Lea Kűhn
 • Barbara Lewandowska
 • Krzysztof Modelski
 • Natalia Moskal
 • Monika Polit (wprowadzenie do tematyki spotkania i moderacja dyskusji).

Wydarzenie na Facebooku

 

7 listopada 2023, Sala Kolumnowa, Wydział Historii, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52

 

9.30-11.30 WARSZTATY ŹRÓDŁOZNAWCZE

 • Krzysztof Bielawski “O żydowskich inskrypcjach nagrobnych”
 • Paweł Janiszewski “Pomijane przestrzenie. Tożsamość i obraz Żydów w Dziejach Apostolskich”

12.30 WYCIECZKA DO MUZEUM WARSZAWSKIEJ PRAGI

 • “Sąsiedzi z prawego brzegu” – wizyta w Muzeum Warszawskiej Pragi.
  Osoby, które chcą wziąć udział w wycieczce, prosimy o informację mailową (judaistyka.kn@uw.edu.pl), żebyśmy mogli przesłać materiały przygotowane na tę okazję. Zachęcamy do lektury przesłanych tekstów, choć oczywiście nie jest to warunek uczestnictwa. Koszt zakupu biletu do muzeum we własnym zakresie

Wydarzenie na Facebooku