We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nauki humanistyczne

Nauki humanistyczne to przedmiot, dzięki któremu studiujący historię poszerzają swą wiedzę z zakresu innych nauk humanistycznych. Ważne bowiem, by historyk umiał prowadzić dyskusję naukową z reprezentantami innych, pokrewnych nauk i w interpretacji źródeł historycznych umiał twórczo zastosować charakterystyczne dla tych nauk pojęcia i metody badawcze. W ciągu dwóch pierwszych lat studiów należy zaliczyć dwa z czterech oferowanych przez Wydział konwersatoriów (na I roku min. jedno). Są to: filozofia, antropologia, socjologia, politologia. Wybór zajęć oraz decyzja, w którym semestrze będą one realizowane należą wyłącznie do studenta. Zaleca się jednak, by na pierwszym roku na konwersatorium z Nauk humanistycznych uczęszczać w semestrze zimowym, nie obarczonym żadnymi egzaminami czy pracami pisemnymi.