We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Zajęcia poza Wydziałem Historii, czyli tzw. OGUN-y

Zajęcia poza Wydziałem Historii tzw. OGUN-y (- z kodem zaczynającym się od cyfr innych niż 2900, oraz z końcówką “-OG”), obowiązkowe na I i II roku studiów, to pula ECTS-ów do zagospodarowania przez studenta, zgodnie z jego zainteresowaniami i potrzebami. Mogą to być zajęcia na dowolny temat i w dowolnej formie (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty, etc.). Warto jednak przed dokonaniem wyboru i rejestracją zapoznać się z przedstawionymi w sylabusie warunkami zaliczenia. Regulamin studiów na UW ogranicza bowiem prawo do wyrejestrowania się z zajęć. Należy także pamiętać, że im większa jest liczba punktów ECTS przypisanych do zajęć, tym większy zakładany nakład pracy studenta.

Na pierwszym roku przedmioty OGUN wybieramy całkowicie swobodnie. Dopiero na drugim roku w puli zrealizowanych 5 ECTS przedmiotów OGUN musi znaleźć się co najmniej 2 ECTS z nauk społecznych.

W jej skład wchodzą ekonomia i finanse, geografia społecznoekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia.