We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Egzamin z obszaru badawczego

Egzamin z obszaru badawczego (dawniej: Węzłowe problemy wybranego obszaru lub dziedziny badań historycznych – egzamin obszarowy) ma na celu poszerzenie przez studentów wiedzy na temat węzłowych problemów wybranego obszaru badawczego lub dziedziny badań historycznych

Nie później niż w trzecim semestrze studiów Indywidualny opiekun naukowy w porozumieniu ze studentem wybiera egzaminatora z egzaminu z obszaru badawczego. Egzaminatorem powinien zostać pracownik naukowy Wydziału Historii ze stopniem co najmniej doktora, który nie jest promotorem lub potencjalnym recenzentem pracy dyplomowej egzaminowanego studenta. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą prodziekana ds. studenckich, student może złożyć egzamin z obszaru badawczego u swojego Indywidualnego opiekuna naukowego lub promotora, albo potencjalnego recenzenta.

Indywidualny opiekun naukowy zwraca się do potencjalnego egzaminatora z egzaminu z obszaru badawczego o jego przeprowadzenie. Wspólnie ustalają zakres egzaminu, wskazując listę tematów do samodzielnego opracowania przez studenta. Lista tematów powinna zawierać 3–5 zagadnień.

Indywidualny opiekun naukowy i egzaminator w porozumieniu ze studentem ustalają pierwszy termin podejścia do egzaminu, który przypada nie wcześniej niż w trakcie IV semestru studiów.

W przypadku zmiany Indywidualnego opiekuna naukowego student może poprosić nowego Indywidualnego opiekuna naukowego o wyznaczenie mu innego egzaminatora i nowego zakresu egzaminu z obszaru badawczego.