We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Kandydaci

Nasza oferta to dwa kierunki studiów:
HISTORIA oraz HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na stronie

Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
Jesteśmy jednym z najmniejszych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, za to tradycje mamy jedne z najdłuższych.
Na naszych studiach – oprócz zdobycia wiedzy posiądziecie też praktyczne umiejętności. Nauczycie się jak wyszukiwać, gromadzić, selekcjonować i krytycznie oceniać informacje o różnym charakterze i różnej wartości. Będziecie umieli odnajdywać związki przyczynowo-skutkowe i ukryte zależności między faktami i zjawiskami.
Nauczycie się sztuki autoprezentacji, umiejętności jasnego formułowania myśli i bronienia własnych racji, logicznego argumentowania i przekazywania na piśmie tej argumentacji oraz co nie mniej ważne – samodzielności w organizowaniu sobie pracy, stawianiu pytań i rozwiązywaniu problemów. I to jest w tych studiach najlepsze: po nich będziecie wiedzieli, jak szukać i jak znaleźć to, do czego inni nie potrafią dotrzeć. A potem jeszcze, ocenić, do czego może się to przydać.