We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Studencki Klub Międzyepokowych Badań Historycznych

Studencki Klub Międzyepokowych Badań Historycznych powstał w październiku 2017 r. z inicjatywy 14 osób, w większości studentów ówczesnego drugiego roku historii. Dziś zrzesza ponad osiemdziesięciu członków, w tym nie tylko historyków ale również studentów m.in. politologii, filozofii czy psychologii co czyni go prawdopodobnie największym kołem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego. W pracach SKMBH biorą także udział studenci i doktoranci z innych ośrodków akademickich z kraju i zagranicy oraz liczni absolwenci.

SKMBH skupia się na samokształceniu członków koła, popularyzacji historii, a nade wszystko badaniach naukowych prowadzonych zarówno samodzielnie, jak i pod okiem pracowników WH UW. Szczególny nacisk kładziony jest na badania międzyepokowe. Swoje zadania koło realizuje poprzez organizację spotkań warsztatowych, projektów badawczych, konferencji naukowych, wreszcie objazdów naukowych, wykładów i debat. Prace w kole odbywają się zarówno w sekcjach, jak i ponad nimi, mając charakter wspólny i międzyepokowy. Obecnie istnieje 11 sekcji, z których każda reprezentowana jest w Zarządzie.

Więcej nt. celów i projektów SKMBH:

www.facebook.com/skmbhuw
www.skmbh.pl

Kontakt:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
pokój 208, e-mail: kontakt.skmbh@uw.edu.pl


Zarząd SKMB

Prezes

Aleksander Dąbrowicz, tel. 604 589 218, e-mail: a.dabrowicz@student.uw.edu.pl
Wiceprezes
Mateusz Waś, e-mail: m.was@student.uw.edu.pl
Sekretarz
Konrad Rokicki, tel. 511 365 172, e-mail: k.rokicki2@student.uw.edu.pl
Skarbnik
Jan Turowski, e-mail: j.turowski2@student.uw.edu.pl
Koordynator sekcji badań historii starożytnej
Kaj Nasalski, e-mail: k.nasalski2@student.uw.edu.pl
Koordynator sekcji badań historii średniowiecza
Rafał Bartosiewicz
Koordynator sekcji badań historii nowożytnej
Kacper Zakrzewski
Koordynator sekcji badań historii XIX w.
Mateusz Waś, e-mail: m.was@student.uw.edu.pl 
Koordynator sekcji badań historii XX w.
Maciej Zawistowski, e-mail: m.zawistowsk@student.uw.edu.pl
Koordynatork sekcji badań interdyscyplinarnych
Jan Turowski, e-mail: j.turowski2@student.uw.edu.pl
Koordynator sekcji NPH i metodologii
Jan Turowski, e-mail: j.turowski2@student.uw.edu.pl
Koordynator sekcji historii wojen oraz rekonstrukcji historycznej
Kacper Zakrzewski