We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Stypendium Fundacji Lanckorońskich dla naszej pracownicy

Dr Anna Czarniecka z naszego Wydziału otrzymała stypendium Fundacji Lanckorońskich na prowadzenie badań w Paryżu (kwerenda w Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve i Bibliothèque nationale de France). Kwerenda dotyczy realizowanego przez Panią doktor projektu „Królowa wdowa na obczyźnie – status i wpływy polityczne Marii Kazimiery w Rzymie”.

Fundacja Lanckorońskich poprzez Polską Akademię Umiejętności przyznaje stypendia humanistom polskim na badania zagraniczne. Dofinansowywane są projekty, które nie mają charakteru stricte badawczego, natomiast realizują takie cele jak m.in. wydawnictwa źródłowe, monografie, wydawnictwa pokonferencyjne, zagraniczne kwerendy archiwalne czy publikacje będące przewodnikami po rozpoznanych i powielonych zasobach archiwalnych.

O stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko historycy, archeologowie śródziemnomorscy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.

Stypendia corocznie rozdziela Komisja przy PAU, w skład której wchodzą przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk oraz reprezentanci pięciu polskich uniwersytetów: UW, UJ, UWr, UAM i UMK.

Link do wyników