We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Historia na UW w parametryzacji oceniona na A+

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało uczelniom i instytutom naukowym wyniki ewaluacji jednostek naukowych. Uniwersytet Warszawski w dyscyplinie historia otrzymał najwyższą kategorię A+.

Oznacza to, że badania naukowe w dyscyplinie historia, prowadzone na UW w latach 2017-2021 uzyskały najwyższą ocenę jakości.

Historia znalazła się w gronie 8 najwyżej ocenionych dyscyplin naukowych, prowadzonych na UW (astronomia, chemia, fizyka, historia, informatyka, matematyka, nauki o bezpieczeństwie i psychologia).

Jednocześnie jesteśmy jedyną dyscypliną z nauk humanistycznych Uniwersytetu, która otrzymała kategorię A+.

Ocena A+ to w Polsce najwyższa możliwa do uzyskania kategoria. Kategoria naukowa jest świadectwem rangi jednostki jako ośrodka badawczego. W Polsce w dyscyplinie “historia” kategorię A+ otrzymały tylko 4  instytucje: Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Uniwersytet Szczeciński oraz Uniwersytet Wrocławski).

Wykaz kategorii naukowych przyznanych w 2022 r. podmiotom systemu szkolnictwa wyższego i nauki w poszczególnych dyscyplinach naukowych przez Ministra Edukacji i Nauki