We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Sukces w konkursie NCN “Beethoven Classic 4”

Znamy wyniki międzynarodowego konkursu “Beethoven Classic 4” organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Spośród 15 zakwalifikowanych do finansowania polsko-niemieckich projektów badawczych aż trzy będą realizowane na Uniwersytecie Warszawskim, w tym dwa na naszym Wydziale. Wyróżnieni badacze z Wydziału Historii to dr hab. prof. ucz. Łukasz Niesiołowski-Spanò oraz  dr hab. Maciej Ptaszyński.

 

Projekt Łukasza Niesiołowskiego-Spanò, zatytułowany „Przed monoteizmem? Religie Judei epoki perskiej i wczesnej epoki hellenistycznej (V–III w. p.n.e.) w świetle źródeł ikonograficznych, epigraficznych oraz biblijnych”, będzie realizowany we współpracy prof. Kathariną Pyschny  z Uniwersytetu  Humboldta w Berlinie. Jest to jeden z trzech projektów o budżecie ponad 1 mln zł.

Celem projektu jest rekonstrukcja świata wyobrażeń religijnych oraz praktyk kultowych starożytnej Palestyny w okresie od V do III w. p.n.e. Będzie to możliwe dzięki zderzeniu ze sobą  materiału  źródłowego  z  epoki  (tekstów  oraz  ikonografii)  z  literaturą  biblijną. Pozwoli to na lepszą interpretację danych biblijnych, na możliwość rekonstrukcji świata wyobrażeń religijnych, które towarzyszyły pisarzom Biblii, a zatem stanowiły dla nich punkty odniesienia – zarówno inspiracje, jak i obiekty polemiki.

 

Projekt Macieja Ptaszyńskiego pt. „Tłumaczenie tolerancji: koncepcje, teksty i pośrednicy między Polską a protestanckimi Niemcami (1645-1795)” będzie realizowany we współpracy z prof. Alexandrem Schunką z Freie Universität Berlin, Friedrich-Meinecke-Institut. Badacz na realizację projektu otrzymał prawie 489 tys. zł.

Celem projektu jest spojrzenie na zjawisko tolerancji w szeroko pojętych relacjach dyplomatycznych, łączących polsko-litewską Rzeczpospolitą z Brandenburgią-Prusami w XVII-XVIII w.  Tolerancja obecnie uchodzi za jedno z najważniejszych osiągnięć epoki nowożytnej. Jak była postrzegana dawniej? Jak wyglądała przemiana rozumienia tego pojęcia; co znaczyło „tolerancyjne państwa”, jak tworzono wizerunki takich państw w sferze publicznej, jakie były społeczne i polityczne skutki zdobycia tego miana?

 

Serdecznie gratulujemy naszym pracownikom, a także dr Aleksandrze Świderskiej z Wydziału Psychologii (trzecia nagrodzona osoba z UW). Wyrazy uznania przesyłamy również wszystkim pozostałym nagrodzonym naukoznawczyniom i naukowcom z całej Polski.

Wyniki konkursu