We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

The Multi-confessionalism of Central Europe under the Reign of Stephen Báthory

W dniach 26-28 czerwca 2023 r. na Wydziale Historii UW odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „The Multi-confessionalism of Central Europe under the Reign of Stephen Báthory”. Była to druga konferencja o aspekcie wyznaniowym panowania Batorego organizowana ze współpracy z Academia Română (Sibiu/Hermannstadt), ELTE (Budapeszt), Institut für Europäische Geschichte (Moguncja) oraz REFORC. Pierwsza z nich odbyła się w Budapeszcie we wrześniu 2022 r., a kolejna i zarazem ostatnia będzie miała miejsce w Sibiu (Hermannstadt) we wrześniu 2023 r.

Zarówno polsko-litewska Rzeczpospolita, jak i Siedmiogród pod rządami Stefana Batorego były regionami, gdzie możliwym okazało się pokojowe współistnienie wielu wyznań. Referaty uczonych z Rumunii, Węgier, Niemiec, Białorusi i Irlandii dotyczyły zagadnień  wielowyznaniowości, tolerancji religijnej, kultur konfesyjnych, roli jezuitów, procesów komunikacyjnych oraz pamięci o panowaniu Batorego.

Fot. Agata Niedzielska