We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Історичний факультет / Wydział Historii

Історичний факультет Варшавського Університету – це один з найкращих гуманітарних наукових осередків у Польщі. Ми готуємо професіоналів. Наші співробітники – це видатні історики.

Факультет проводить унікальні в національному масштабі дослідження античного світу, позаєвропейських цивілізацій, а також у галузі допоміжних історичних дисциплін. Результати цих досліджень значною мірою формують образ польської історичної науки.


Wydział Historii to jeden z najlepszych humanistycznych ośrodków naukowych w Polsce. Kształcimy profesjonalistów. Nasi pracownicy to wybitni historycy.

Wydział prowadzi unikatowe w skali kraju badania nad światem antycznym, cywilizacjami pozaeuropejskimi, a także w zakresie nauk pomocniczych historii. Wyniki tych badań w znacznym stopniu kształtują wizerunek polskiej nauki historycznej.

 

Чого ми навчаємо? / Nasza oferta

 

Спеціальність: „ІСТОРІЯ”

Перший ступінь вищої освіти (Бакалавр)
Другий ступінь вищої освіти (Магістр)

Денна та заочна форми навчання.

Спеціальність: „ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА ЄВРЕЇВ”

Перший ступінь вищої освіти (Бакалавр)
Другий ступінь вищої освіти (Магістр)

Денна формa навчання.

HISTORIA
studia I stopnia (licencjackie)
studia II stopnia (magisterskie)Studiować można dziennie lub zaocznie.
HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW
studia I stopnia (licencjackie)
studia II stopnia (magisterskie)Studiować można tylko dziennie.

 

Перший ступінь вищої освіти (Бакалавр):

 • проходите повний курс занять з різних епох польської та всесвітньої історії;
 • можете обирати заняття з інших гуманітарних та соціальних наук;
 • реалізуєте власний дипломний проєкт, відповідно до ваших наукових інтересів;
 • за бажанням у вас є можливість додатково здобути професійну спеціалізацію (педагогічну та архівальну).

Na studiach I stopnia (licencjackich):

 • przechodzisz pełny kurs zajęć epokowych z historii Polski i historii powszechnej,
 • wybierasz zajęcia z zakresu innych dyscyplin humanistycznych i nauk społecznych,
 • realizujesz własny projekt dyplomowy, zgodny z Twoimi zainteresowaniami;
 • opcjonalnie masz możliwość zrobienia specjalizacji zawodowej (nauczycielska i archiwistyczna).

Другий ступінь вищої освіти (Магістр):

 • ви самі обираєте предмети і укладаєте свій індивідуальний план навчання, відповідно до ваших інтересів; у цьому вам допоможе обраний вами індивідуальний науковий керівник;
 • у вас є можливість реалізувати себе в якості дослідника, під час роботи над своїм оригінальним дипломним проєктом;
 • за бажанням у вас є можливість додатково здобути професійну спеціалізацію (педагогічну та архівальну).

Na studiach II stopnia (magisterskich):

 • sam wybierasz przedmioty i układasz z nich indywidualną ścieżkę kształcenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami; pomaga Ci w tym wybrany przez Ciebie indywidualny opiekun naukowy,
 • masz okazję sprawdzić się jako badacz, realizując swój oryginalny projekt dyplomowy,
 • opcjonalnie masz możliwość zrobienia specjalizacji zawodowej (nauczycielska, archiwistyczna).

 

Професійну спеціалізацію / Specjalizacje

Історичний факультет також дає можливість здобути професійну спеціалізацію.
Спеціалізації не входять в обов’язкову програму навчання, а є додатковою можливістю,  якою студент може скористатися під час навчання.

У 2022/2023 навчальному році ми пропонуємо наступні додаткові спеціалізації:

Перший ступінь вищої освіти (Бакалавр):

 1. Педагогічна – підготовка до викладання у середній школі;
 2. Архівальна – знайомить із принципами обігу документації, роботи канцелярії та архіву інституцій.

Другий ступінь вищої освіти (Магістр)

 1. Педагогічна – підготовка до викладання у старшій школі;
 2. Архівальна – гарантує набуття права на роботу у всіх видах архівів.

 


Wydział oferuje też możliwość zrobienia specjalizacji zawodowych. Specjalizacje  nie należą do obowiązkowego programu studiów. Są ofertą dodatkową, z której student może, ale nie musi skorzystać.
W roku akademickim 2022/2023 mamy w ofercie następujące specjalizacje:

na studiach I stopnia:

 1. nauczycielską – przygotowującą do pracy w szkole podstawowej;
 2. archiwistyczną – przybliżającą zasady zarządzania dokumentacją, prowadzenia kancelarii i archiwum zakładowego,

na studiach II stopnia:

 1. nauczycielską – przygotowującą do nauczania w szkołach ponadpodstawowych;
 2. archiwistyczną – gwarantującą nabycie uprawnień do pracy we wszystkich rodzajach archiwów.

 

Бібліотека / Biblioteka

Бібліотека Історичного факультету Варшавського Університету має найбільший у Польщі самостійний книгозбір історичного профілю, що складається з великої колекції наукової літератури та джерел із усіх історичних епох: від стародавніх часів до сучасності.

Студенти мають доступ до читального залу та колекції книг (більше 6 тис. томів).

Студенти Варшавського Університету також мають доступ до Університетської Бібліотеки у Варшавi, яка має одну з найбільших колекцій книг у Польщі і створює відмінні умови для навчання, як в сучасних інтер’єрах будинку, так і на даху, де є гарний сад.

 


Biblioteka Wydziału Historii UW jest największym w Polsce samodzielnym księgozbiorem o profilu historycznym, obfitującym w literaturę przedmiotu oraz wydawnictwa źródłowe z zakresu wszystkich epok: od starożytności po czasy nam współczesne.

Studenci korzystają również z czytelni i znajdującego się w wolnym dostępie księgozbioru (ponad 6 tys. woluminów).

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mają także dostęp do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, która posiada jeden z największych księgozbiorów w Polsce i stwarza doskonałe warunki do nauki, zarówno w nowoczesnych wnętrzach, jak i na dachu, na którym rozpościera się piękny ogród.

Рекрутація / Rekrutacja

У Варшавському Університеті на даний час ведеться робота з підготовки системи електронної реєстрації кандидатів на навчання з України. Ця система має запрацювати від травня 2022 року.

Там буде розміщена детальна інформація про прийом на навчання, необхідні документи, терміни реєстрації, а також строки проведення вступних іспитів і співбесід за окремими напрямами навчання.

Актуальну інформацію ви зможете знайти також тут.

 


Na Uniwersytecie Warszawskim obecnie (kwiecień 2022 r.) trwają prace nad przygotowaniem systemu elektronicznej rejestracji kandydatów z Ukrainy. System ten powinien ruszyć w maju 2022 r.

Zostaną tam umieszczone szczegółowe informacje o rekrutacji, wymagane dokumenty, terminy rejestracji, a także terminy rozmów kwalifikacyjnych na poszczególne kierunki studiów.

Szczegóły wkrótce.