We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

VI Konferencja Archiwistów i Historyków

Zapraszamy na VI Ogólnopolską Konferencję Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…”. Tegoroczny temat obrad to „My wśród obcych, obcy wśród nas od średniowiecza do końca XX w.”.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 września 2022 r. stacjonarnie, w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie (ul. Długa 7), z możliwością uczestnictwa online za pośrednictwem platformy Google Meet.

Celem konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania źródeł archiwalnych dotyczących szeroko rozumianej problematyki migracji oraz popularyzacja działań edukacyjnych w zakresie ich wykorzystania w praktyce szkolnej. W trakcie obrad chcemy poruszyć następujące problemy:

  • kwestie dotyczące migracji zagranicznych i wewnętrznych Polaków oraz problemy z odnalezieniem się w nowych dla nich środowiskach (pod względem społecznym, gospodarczym, kulturowym, wyznaniowym, politycznym);
  • zagadnienia związane z napływem na ziemie polskie cudzoziemców oraz ich relacje z lokalnymi społecznościami (pod względem społecznym, gospodarczym, kulturowym, wyznaniowym, politycznym);
  • źródła archiwalne dotyczące procesów migracyjnych (emigracja, imigracja, migracje wewnętrzne) oraz odnajdywania się migrantów w nowych środowiskach — charakterystyka źródeł oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania na lekcjach w szkole i nie tylko;
  • edukacyjny potencjał projektów poświęconych problematyce migracji — przykłady dobrych praktyk.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 1 września 2022 r. (formularz do pobrania) na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl.

PROGRAM

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA


Organizatorzy: Archiwum Państwowe w Warszawie, we współpracy z Archiwum Głównym Akt Dawnych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Wydziałem Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.