We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

VII Konferencja Archiwistów i Historyków

Zapraszamy na VII Ogólnopolską Konferencję Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…”. Tegoroczny temat obrad to „Kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX wieku”.

Konferencja odbędzie się w dniach 19–20 września 2023 r.  Obrady konferencji odbywać się będą stacjonarnie, w siedzibie Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) oraz w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (ul. Świętojerska 9). Podobnie jak w latach poprzednich będzie istniała możliwość uczestnictwa online za pośrednictwem platformy Google Meet/Microsoft Teams.

Celem konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania w praktyce szkolnej źródeł archiwalnych charakteryzujących sytuację i rolę kobiety w okresie od średniowiecza do końca XX w. Przedmiotem obrad chcemy uczynić następujące zagadnienia:

  • kobieta w społeczeństwie (w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce oraz na polu walki);
  • źródła archiwalne dotyczące sytuacji i roli kobiety (w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce oraz na polu walki) — charakterystyka źródeł oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania na lekcjach w szkole i nie tylko;
  • edukacyjny potencjał projektów przedstawiających pozycję kobiety w społeczeństwie — przykłady dobrych praktyk.

LINKI DO TRANSMISJI

PROGRAM

Komitet organizacyjny: prof. Alicja Kulecka, mgr Magda Mołczanowska, dr Teresa Stachurska-Maj, dr Violetta Urbaniak (sekretarz), dr Hubert Wajs

Organizatorzy konferencji: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowe w Warszawie, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli