We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Warsztaty polsko-niemieckiego projektu badawczego “Tłumaczenie tolerancji”

26 marca 2024 r. w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie odbędą się warsztaty, w ramach których swoje badania zaprezentują członkowie polsko-niemieckiego zespołu badawczego, badającego fenomen nowożytnej tolerancji.

Projektem “Tłumaczenie tolerancji: koncepcje, teksty i pośrednicy między Polską a protestanckimi Niemcami (1645-1795)” kierują Alexander Schunka z Freie Universität Berlin i Maciej Ptaszyński z Uniwersytetu Warszawskiego. Jest on finansowany przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) i Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach programu Beethoven Classic 4.

Zadaniem projektu jest analiza nowożytnej historię idei i praktyki tolerancji religijnej z perspektywy Polski i Prus. Celem jest zbadanie, w jakim stopniu zjawisko tolerancji rozwijało się poprzez interakcję i wymianę transgraniczną. Z tego powodu badania w ramach projektu koncentrują się głownie na dyplomacji, ówczesnej opinii publicznej oraz polsko-niemieckich pośrednikach.

Warsztaty mają na celu ułatwienie wymiany informacji między zespołami badawczymi z Berlina, Warszawy oraz międzynarodowymi ekspertami. Transmisja obrad online nie jest przewidziana. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie na adres: m.ptaszynski@uw.edu.pl

Link do programu