We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Zgłaszanie konferencji

Pracowników i doktorantów Wydziału Historii zapraszamy do zgłaszania organizowanych konferencji.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: promocja.wh@uw.edu.pl

Najbliższe konferencje

  • 10-11 czerwca 2021 r. / Węzłowe problemy archiwistyki. Sieci archiwalne. Odkrycia archiwalne przełomu XX-XXI w. / szczegóły
  • 17-19 czerwca 2021 r. / Ikonosfera w XIX wieku: wyzwania źródłowe i metodologiczne w warsztacie historyka XIX wieku (do 1918 r.) – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historyków XIX wieku / W celu uzyskania dostępu do obrad należy napisać na adres: konferencjaxixwiek.ih@gmail.com / program konferencji
  • 23-24 września 2021 r. / XIV Sympozjum Naukowe „Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo” / szczegóły
  • 23-25 września 2021 r. / Sytuacja: okupacja. Normy społeczne, doświadczenia i reprezentacje kulturowe okupacji wojskowych na przestrzeni dziejów / szczegóły

Konferencje zakończone

  • 15-16 kwietnia 2021 r. /onlineOgólnopolska konferencja studencko-doktorancka „Elity a władza”
  • 26-28 kwietnia 2021 r. / Kobieta żydowska – nowe badania i perspektywy badawcze / szczegóły
  • 30 kwietnia 2021 r. / Studenckie Koło Naukowe Historyków UW oraz Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ zapraszają na konferencję studencko-doktorancką „Sztuka i życie dworskie w epoce nowożytnej” / program / link do spotkania
  • 14-15 maja 2021 r. / Pamięć o epoce napoleońskiej dawniej i dziś. Konferencja naukowa w dwusetną rocznicę śmierci Napoleona Bonaparte (1821-2021) / szczegóły
  • 21 maja 2021 r. / International Conference „Epiphanies of the saints in late-antique literature” / szczegóły
  • 21-22 maja 2021 r. / XVI Studencka Konferencja Starożytnicza „Ave atque vale. Powitania i rozstania w starożytności” / szczegóły