We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Zgłaszanie konferencji

Publikacja informacji o konferencji na stronie Wydziału Historii odbywa się po przesłaniu materiałów konferencyjnych na adres: promocja.wh@uw.edu.pl.

Najbliższe konferencje

Konferencje zakończone

 • 8-9 listopada 2021 r. / konferencja “The Cult of Saints and Legitimization of Elite Power in East Central Europe and Scandinavia until 1300” / program / więcej
 • 21-23 października 2021 r. / konferencja „Jagiellonowie i ich świat”, temat obrad: „Konflikty Jagiellonów”/ Muzeum Zamek w Oświęcimiu / więcej
 • 7-8 października 2021 r. / Workshop: Contact Zones in the Eastern Mediterranean. Province Yehud and its neighbours in the intercultural contexts: places, middlemen, transcultural contacts ca. 500–200 BCE / program
 • 23-25 września 2021 r. / Konferencja „Sytuacja: okupacja. Normy społeczne, doświadczenia i reprezentacje kulturowe okupacji wojskowych na przestrzeni dziejów” / szczegóły
 • 23 września 2021 r. / Seminarium im. prof. Anny Żarnowskiej „Miasto i miejskość w XIX i XX wieku – aspekty społeczno-kulturowe”/ szczegóły
 • 23-24 września 2021 r. / XIV Sympozjum Naukowe „Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo” / szczegóły, program
 • 27 września 2021 r. / Forum Młodych Badaczy Historii Miast „Relacje i struktury władzy w mieście średniowiecznym i nowożytnym” / program
 • 15-16 kwietnia 2021 r. /onlineOgólnopolska konferencja studencko-doktorancka „Elity a władza”
 • 26-28 kwietnia 2021 r. / Kobieta żydowska – nowe badania i perspektywy badawcze / szczegóły
 • 30 kwietnia 2021 r. / Studenckie Koło Naukowe Historyków UW oraz Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ zapraszają na konferencję studencko-doktorancką „Sztuka i życie dworskie w epoce nowożytnej” / program / link do spotkania
 • 14-15 maja 2021 r. / Pamięć o epoce napoleońskiej dawniej i dziś. Konferencja naukowa w dwusetną rocznicę śmierci Napoleona Bonaparte (1821-2021) / szczegóły
 • 21 maja 2021 r. / International Conference „Epiphanies of the saints in late-antique literature” / szczegóły
 • 21-22 maja 2021 r. / XVI Studencka Konferencja Starożytnicza „Ave atque vale. Powitania i rozstania w starożytności” / szczegóły
 • 10-11 czerwca 2021 r. / Węzłowe problemy archiwistyki. Sieci archiwalne. Odkrycia archiwalne przełomu XX-XXI w. / szczegóły
 • 17-19 czerwca 2021 r. / Ikonosfera w XIX wieku: wyzwania źródłowe i metodologiczne w warsztacie historyka XIX wieku (do 1918 r.) – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historyków XIX wieku / W celu uzyskania dostępu do obrad należy napisać na adres: konferencjaxixwiek.ih@gmail.com / program konferencji
 • 30 czerwca – 1 lipca 2021 r. / V Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – Rzeczpospolita małych ojczyzn” / program / link do spotkania