We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Informacje dla wnioskujących o granty

Dane do wniosków (źródło):

Nazwa Jednostki Uniwersytet Warszawski
Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo) ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, mazowieckie
Numer telefonu +48 22 55 20 350
Numer faks +48 22 55 24 000
Adres e-mail prorektor.nauka@adm.uw.edu.pl
Adres strony www www.uw.edu.pl
Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko) Prorektor UW ds. badań – prof. dr hab. Zygmunt Lalak
Numer NIP 525-001-12-66
Numer REGON 000001258
Identyfikator gminy 1465108
Elektroniczna skrzynka podawcza ESP /uwedupl/SkrytkaESP
Rodzaj upoważnienia: UPP
Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? TAK
Klasyfikacja podmiotu zgodnie z ustawą o finansach publicznych Uczelnie publiczne
Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji bądź postępowania upadłościowego? NIE
Czy podmiot otrzymuje subwencję na prowadzenie działalności naukowej? TAK
Czy finansowanie projektu będzie stanowić pomoc publiczną?
(przy wnioskach NCN)
NIE

 

  • Numer konta dla projektów badawczych z NCN:
    52 1240 6292 1111 0010 5730 5386
    (Bank Polska Kasa Opieki SA, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa)
  • Pozostała działalność naukowo-badawcza: (NCBR, MNiSW itd.):
    60 1240 6292 1111 0010 4342 7452 (Bank Polska Kasa Opieki SA, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa)