We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Inwentaryzacja majątku i odpowiedzialność materialna pracowników

Data publikacji: 11 października 2021 r.

 

W ostatnich miesiącach na Wydziale przeprowadzaliśmy działania związane z uporządkowaniem spraw związanych z majątkiem naszego wydziału. Powstał tzw. spis z natury, który umożliwia nam identyfikację posiadanego majątku lub jego braki.

W kolejnym kroku nastąpi przeniesienie majątku na stan naszego wydziału oraz przypisanie osób odpowiedzialnych. Odbędzie się to na następujących zasadach:

  • Odpowiedzialność za budynek i jego wyposażenie (np. wyposażenie sal dydaktycznych, zakładów, pokojów administracji, biblioteki) zostanie powierzona władzom wydziału. Odpowiedzialność ta będzie miała charakter kadencyjny.
  • Odpowiedzialność za sprzęt (np. laptopy, tablety, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe) powierzona zostanie użytkownikom w/w sprzętu.
  • Odpowiedzialność za sprzęt powierzony doktorantom powierzona będzie kierownikowi projektu lub promotorowi.

W związku z powyższym w nadchodzących tygodniach będziemy się z Państwem kontaktować indywidualnie w sprawie majątku, za który są Państwo odpowiedzialni materialnie, by uporządkować kwestie z nim związane.

Po zakończonej inwentaryzacji uruchomiony zostanie proces likwidacji składników majątków, które nie nadają się do dalszego wykorzystania.

Chcieliśmy jednak uczulić Państwa na to, że w przypadku planów wyrzucenia przedmiotów, których właścicielem jest wydział, konieczne jest przeprowadzenie formalnej procedury likwidacyjnej. Przewiduje ona m.in. oględziny sprzętu przez przedstawicieli administracji ogólnouniwersyteckiej oraz przygotowanie protokołu likwidacyjnego.