We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Gdzie zgłaszać potwierdzoną chorobę COVID-19

Informujemy, że zmienił się tryb zgłaszania do UW zachorowań na covid-19. Informacje o fakcie stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pracownicy, doktoranci i studenci UW mają obowiązek przekazywać bezpośrednio na adres e-mail: InfoCovid19@adm.uw.edu.pl (zmiana ta wynika z zarządzenia rektora nr 139).