We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Zasiłek na dziecko – choroba, kwarantanna lub izolacja

Zgodnie z wytycznymi ZUS przekazujemy najważniejsze informacje dot. zasiłku za opiekę nad dzieckiem w przypadku choroby, kwarantanny lub izolacji dziecka.

Kiedy przysługuje zasiłek za opiekę nad dzieckiem? 

Aby skorzystać z zasiłku opiekuńczego na zdrowe dziecko:

  1. rodzic musi podlegać ubezpieczeniu chorobowemu,
  2. dziecko nie może ukończyć 8 lat, a zamknięcie placówki jest nieprzewidziane, czyli rodzic dowiedział się o nim w terminie krótszym niż 7 dni przed jej zamknięciem
  3. w domu nie ma innego opiekuna, który mógłby zająć się dzieckiem

Aby skorzystać z zasiłku opiekuńczego na chore dziecko:

  1. rodzic sprawuje opiekę nad przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych:
    • dzieckiem do lat 14;
    • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat;
    • innym członkiem rodziny.

Kwarantanna lub izolacja dziecka lub innego członka rodziny są traktowane tak jak choroba dziecka lub innego członka rodziny.

Wysokość zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Zasiłek opiekuńczy za opiekę nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat przysługuje maksymalnie przez 60 dni w roku kalendarzowym. Jeżeli limit ten został już wykorzystany, to rodzic nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego.

Kiedy NIE przysługuje zasiłek za opiekę nad dzieckiem? 

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje w sytuacji gdy część uczniów (cześć klas) uczy się w sposób zdalny, a część stacjonarny i nie dochodzi do zamknięcia całej placówki.

Mieszana (hybrydowa) forma kształcenia, polegająca na tym, że zawieszone są zajęcia grupy, oddziału lub klasy w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzone jest kształcenie na odległość (zdalnie) uniemożliwia skorzystanie z zasiłku. Ma to miejsce w sytuacji, gdy np. nauczyciel został poddany kwarantannie, a dyrektor szkoły zdecydował o wprowadzeniu nauki zdalnej w jednej klasie lub kilku klasach. W takich przypadkach zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

 

Dokumentem do ustalenia prawa do zasiłku jest oświadczenie ZAS-36 oraz wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A.