We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Spotkanie z profesorem Romualdem Wacławem Turkowskim

6 grudnia 2022 roku w Zakładzie Historii XX wieku odbyło się spotkanie poświęcone dokonaniom profesora Romualda Wacława Turkowskiego, który przez wiele lat pełnił funkcję kierownika tej jednostki w ówczesnym Instytucie Historycznym UW.

Profesor emeritus opowiadał o swoich studiach i początkach pracy na uniwersytecie. Dużo miejsca poświęcił swojemu mistrzowi – Józefowi Ryszardowi Szaflikowi, a także pracownikom naukowym, którzy ukształtowali jego warsztat badawczy. Spośród wielu ciekawostek przytaczanych w czasie spotkania, cytowana była m.in. opinia Henryka Samsonowicza, u którego Romuald Turkowski hospitował jako doktorant.

Obecny dziekan Wydziału Historii UW, Łukasz Niesiołowski-Spanó, podkreślał też ogromną rolę w kształtowaniu historyków studiujących i doktoryzujących się na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas swojej pracy dydaktycznej Romuald Turkowski wypromował ponad 300 magistrów i 9 doktorów. Przez lata prowadził seminaria naukowe na temat emigracji politycznej po II wojnie światowej, dziejów wsi i ruchu ludowego. Jako autor lub redaktor w latach 1976–2016 współtworzył 220 prac naukowych (i nadal kolejne pisze).

Do najistotniejszych monografii napisanych przez Romualda Turkowskiego można zaliczyć następujące publikacje:

  • Agraryści czechosłowaccy, cz. I–II, Warszawa 2012–2013.
  • Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1945–1972, Warszawa 2001.
  • Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1973–1991, Warszawa 2002.
  • Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici”, ZMW w latach 1928–1976, Warszawa 1983.

Z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy dydaktyczno-naukowej powstał tom studiów dedykowany profesorowi Romualdowi Tukowskiemu:

  • Państwo-Demokracja-Chłopi. Studia z historii społeczno-politycznej Polski (XVII–XX w.), red. S.J. Pastuszka, J. Sztejnbis-Zdyb, Warszawa–Kielce–Pułtusk 2016.

 

Igor Niewiadomski