Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały umieszczone obowiązujące w roku akademickim 2023/2024:

  1. procedury i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT).
  2. procedury i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA)

Zasady są bardzo podobne do zeszłorocznych, najważniejsze różnice to:

  • Czas obowiązywania projektu – maksymalny czas pobytu na wymianie do 31.07.2024 r.
  • Zmiana liczby mobilności dla nauczycieli akademickich, maks. 2 wyjazdy w konfiguracji 2x STA lub STA + STT.