We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Rozstrzygnięcie konkursu “Monografie FNP”

Fundacja Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu “Monografie FNP” i zakwalifikowała do wydania pracę dr. Kamila Frejlicha „Pod przysądem horodnictwa wileńskiego. O pewnej jurydyce i jej mieszkańcach w XVII wieku”, napisaną pod kierunkiem prof. Andrzeja Karpińskiego z naszego Wydziału. Nagroda przyznana została także dwóm innym osobom: dr Agacie Natalii Błoch oraz dr. hab. Markowi Hermannowi.

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy!
Link do wyników


Konkurs “Monografie FNP” ma na celu wyłonienie wybitnych, odkrywczych i dostępnych nie tylko dla wąskiego grona specjalistów prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz sfinansowanie wydania takich prac. Oprócz pokrycia kosztów wydawniczych zwycięzcy otrzymują honorarium i mogą ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia swojej pracy na jeden z języków kongresowych. Dofinansowanie może objąć także tłumaczenie materiałów promocyjnych, dotyczących wydanej pracy.