We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Wyniki konkursu na dofinansowanie badań – jesień 2023

Przedstawiamy wyniki jesiennej edycji 2023 konkursu na dofinansowanie działalności naukowej pracowników Wydziału Historii UW oraz doktorantów, realizujących swoje badania pod opieką pracowników naszego  Wydziału.

Kwoty przyznano w następujących kategoriach konkursowych:

  • Kwerenda (36 530 zł)
  • Organizacja konferencji (18 467)
  • Przekład lub korekta (35 650 zł)
  • Publikacja książki (25 000 zł)
  • Udział w konferencji (20 720 zł)
  • Zakup kopii (4200 zł).

Łącznie na dofinansowanie działalności naukowej przeznaczono 140 567 zł.

Informacja o przyznaniu środków nie jest jednoznaczna z możliwością ich natychmiastowego wydatkowania. Do uruchomienia środków konieczne jest wypełnienie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego („wniosek o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 50 000 zł”).

Fundusze przyznane w tym konkursie muszą zostać wydane do 31 lipca 2024 r.

Rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktur wystawianych na Uniwersytet Warszawski (NIP: 525-001-12-66; w przypadku faktur zagranicznych NIP: PL 525-001-12-66) jako nabywcę albo innych dokumentów przygotowanych w uzgodnieniu z pracownikami Kwestury WH, a przedkładanych pani prodziekan Marzenie Zawanowskiej.

Ogłoszenie kolejnego konkursu jest planowane na wiosnę 2024 roku.

Przyznane środki Warunek
Kwerenda
Brzostek Błażej 2000 mikrogrant
Frejtag Jakub 3000 mikrogrant
Gerasimova Victoria 1500 mikrogrant
Kisiel Tomasz 550
Kopczyński Michał 3000 mikrogrant
Kożuchowski Łukasz 2500 mikrogrant
Kroll Piotr 1000
Morozowa Olga 1500
Niedzielska Agata 2500 mikrogrant
Opaliński Tomasz Władysław 1400
Pawlińska Marta 700
Polit Monika 3500 mikrogrant
Rajfura Hanna 700
Rutkowski Tadeusz 3000 mikrogrant
Sikorska -Kulesza Jolanta 1680
Skibiński Paweł 3000 mikrogrant
Stachowicz Maciej 2500 mikrogrant
Węcowski Piotr 2500
Organizacja konferencji
Frank Karolina 3000 mikrogrant, crac
Kulesza Ryszard 787
Markowski Artur 1980
Morozowa Olga 5000 mikrogrant
Nowakowski Paweł 5000 mikrogrant, crac
Sikorska -Kulesza Jolanta 2700
Przekład lub korekta
Gerasimova Victoria 800
Kaczyńska Katarzyna 1750 mikrogrant
Kordel Jacek 2000
Kulesza Ryszard 2000
Leśniewski Michał 5000 podanie rektor
Majewski Piotr M. 5000
Markowski Artur 1500
Michałowska-Mycielska Anna 750
Myśliwski Grzegorz 1000
Nagielski Mirosław 2000
Nowakowska Julia 2500 mikrogrant
Pauk Marcin R. 2300 mikrogrant
Pieniądz Aneta 1750 mikrogrant
Ptaszyński Maciej 1300
Rutkowski Tadeusz 1000
Węcowski Marek 5000 mikrogrant, crac
Publikacja książki
Markowski Artur 5000
Morozowa Olga 5000
Nowakowski Paweł 5000
Palamedes 5000
Węcowski Piotr 5000 mikrogrant
Udział w konferencji
Borowska Sylwia 650
Khomenko  Nataliia 200
Kisiel Tomasz 250
Kordel Jacek 1500
Latoch Ladislas 400
Michałowska-Mycielska Anna 600
Morozowa Olga 650
Pawełczak Marek 3500 mikrogrant, global history
Ptaszyński Maciej 1000
Wagner Katarzyna 2500 mikrogrant
Zawanowska Marzena 3500 mikrogrant
Zawanowska Marzena 3500 mikrogrant
Ziółkowski Adam 2470 mikrogrant
Zakup kopii
4200
Bielawski Krzysztof 200
Janicki Marek 1500
Michałowska-Mycielska Anna 1500
Rutkowski Tadeusz 1000
Suma końcowa
140 567