We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Zaliczenia i egzaminy w sesji poprawkowej wyłącznie w trybie zdalnym

W związku z nadsyłanymi do Dziekanatu pytaniami przypominam, że zgodnie z zarządzeniem nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (Monitor UW z 2021 r. poz. 10) zaliczenia i egzaminy w sesji poprawkowej odbywają się na dotychczasowych zasadach, czyli wyłącznie w trybie zdalnym.

Jednocześnie Prorektor dr hab. Sławomir Żółtek, w liście do Kierowników Jednostek Dydaktycznych z 17 sierpnia 2021 r. zapowiedział, że w roku akademickim 2021/2022 zajęcia dydaktyczne i egzaminy na Uniwersytecie Warszawskim będą co do zasady prowadzone w obiektach uczelni, czyli stacjonarnie.

Oczywiście sytuacja pozostaje dynamiczna i nie można wykluczyć, ze władze rektorskie czy ministerialne w kolejnych tygodniach podejmą jednak inne decyzje w sprawie organizacji zajęć w nowym roku akademickim.

Będę informował Państwa na bieżąco o ewentualnych zmianach.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Piotr Szlanta