We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Zespół Badawczy Historii Globalnej – seminarium

Na wydziale Historii, w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) powołany został Zespół Badawczy Historii Globalnej (Warsaw Centre for Global History).

Jego zadaniem jest integracja pracujących w Polsce badaczy zainteresowanych historią globalną i dyscyplinami pokrewnymi, a także umiędzynarodowienie działań naukowych.

Zespół zaprasza do współpracy nie tylko badaczy zajmujących się badaniami nad historią pozaeuropejską, ale również osoby specjalizujące się w historii Polski i Europy zainteresowane refleksją porównawczą i poszukiwaniem związków pomiędzy procesami dziejowymi w różnych częściach świata.

W planach zespołu jest organizacja stałego seminarium w języku angielskim, konferencji naukowej (styczeń 2023) oraz warsztatów projektowych dla studentów.

Zaplanowane seminaria będą nosiły imię profesora Mariana Małowista, którego szerokie zainteresowania i pionierskie prace naukowe wkraczały często na obszary zajmowane dziś przez historyków globalnych. Do wygłaszania referatów w ramach seminariów będą zapraszani zarówno przedstawiciele naszego środowiska, jak i uznanych na świecie badaczy, specjalizujących się w tematyce global history lub pokrewnych obszarach badań.

Pierwsze seminarium odbędzie się 18 października o godz. 17.00 w sali 125 Wydziału Historii UW. Referat zatytułowany “Victimhood Nationalism: A Global History” wygłosi prof. Jie-Hyun Lim z Sogang University w Korei, visiting professor UW.

W spotkaniu można wziąć udział także online.

 

  • 15 listopada 2022: Florian Mühlfried (Ilia State University), From Soviet to Capitalist Sovereignty. The Transformation of a Sacred Site in Highland Georgia
  • 6 grudnia 2022: Jorge Flores (University of Lisbon), ‘Global Approaches to Visual Political Dissent in the Early Modern Period’
  • 17 stycznia 2023: Henning Sievert (University of Heidelberg), ‘Medina and the Red Sea from the Perspective of the Local Ottoman Governor in the 18th Century’

Plakat