We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich

Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie w związku z projektem „Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich” prowadzonym pod kierunkiem prof. Anny Landau-Czajki zaprasza do przesyłania zgłoszeń biografii oraz artykułów dotyczących:

 • dzieci i dzieciństwa,
 • socjalizacji i wychowania,
 • szkolnictwa,
 • sportu,
 • organizacji i prasy (kobiecej, dziecięcej, młodzieżowej, sportowej),
 • literatury dla dzieci i młodzieży,
 • analizy podręczników szkolnych,
 • działalności kobiet w polityce, gospodarce, życiu rodzinnym,
 • wizerunków kobiet żydowskich w literaturze, filmie, malarstwie.

Obecnie zbierane są artykuły do tomu: „Kobiety i młodzież”.

Celem projektu jest pokazanie wielokulturowości ziem Rzeczypospolitej na przykładzie relacji środowisk polskich i żydowskich, a zwieńczeniem będzie opublikowanie serii książek przedstawiających relacje polsko-żydowskie na ziemiach polskich.

Do tej pory ukazały się trzy tomy serii:

 • “Bracia, obcy czy współobywatele” Jana Doktóra,
 • “Kultura. Literatura, sztuka i nauka w XX wieku”, pod redakcją Zofii Trębacz,
 • “Lokalność. Wsie, miasteczka, miasta na ziemiach polskich od XVI do XX wieku”, pod redakcją Anny Landau-Czajki.

Zgłoszenia propozycji do 30 lipca 2021 r. przez formularz https://forms.office.com/r/7cE5uq6UR4

Więcej informacji: