We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Ogłoszenia o pracę / Job advertisements

Nauczyciele akademiccy / Academic staff

 

Stanowisko
Position
Nazwa projektu (jeśli dotyczy), Specjalizacja
Project name (if applicable), Specialization
Termin składania dokumentów
Application deadline
Ogłoszenie
Job offer

 

Administracja / Administration

Stanowisko
Position
Termin składania dokumentów
Application deadline
Ogłoszenie
Job offer

Pozostałe oferty pracy - baza ogólnouniwersytecka / Other Jobs – University-wide base

Pozostałe oferty pracy – baza ogólnouniwersytecka
 1. Aktualnie otwarte konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Warszawskim
  Currently open competitions for academic staff positions at the University of Warsaw
 2. Pozostałe oferty pracy na Uniwersytecie Warszawskim
  Other job offers at the University of Warsaw

 

Zakończona rekrutacja (Wydział Historii) / Completed recruitment (Faculty of History)

 • Pracownik/pracownica w sekcji finansowo-księgowej / PL
 • Praca dla studentów Wydziału Historii  / PL
 • Adiunkt – badania w ramach Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi PLEN
 • Adiunkt – specjalizacja w dziedzinie badań nad starożytnością PL /EN
 • Asystent – specjalizacja w zakresie historii XX wieku, XIX wieku lub nauk pomocniczych historii XIX i/lub XX wieku PLEN
 • Starszy referent w Sekcji Finansowej Wydziału Historii PL
 • Dwa stanowiska adiunkta PL
 • Dwa stanowiska asystenta  PL
 • Asystent – specjalność historia średniowiecza PL
 • Asystent – specjalność historia XX wieku PL
 • Adiunkt (post-doc; 2 stanowiska) / Assistant professor (post-doc; 2 positions) PL / EN
 • Student lub doktorant / Student or PhD student PL/ EN
 • Doktorant, stypendysta / Doctoral student, scholarship recipient PLEN

Afiliuj u nas swój grant

Badacze planujący prowadzenie oryginalnych badań naukowych w zakresie historii lub o charakterze interdyscyplinarnym z komponentem w zakresie historii mogą ubiegać się o ich finansowanie w instytucjach grantowych i afiliować swoje projekty przy Wydziale Historii UW.

Nasz wydział dysponuje unikalnym zapleczem bibliotecznym, a kadra naszego wydziału zapewnia wyjątkowy w skali Polski zespół badaczy, tworzący środowisko, w którym prowadzić można badania w dowolnym obszarze historii.

Dotychczasowe doświadczenia badaczy afiliujących u nas swoje granty pokazują, że spotykają się z życzliwym przyjęciem, środowisko chętnie nawiązuje współpracę z nowymi koleżankami i kolegami, a administracja zapewnia wsparcie najwyższej jakości.

 1. Narodowe Centrum Nauki
 2. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (MEiN)
 3. granty Maria Skłodowska-Curie Action
 4. granty European Research Council
 5. stypendia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

W sprawie procedury zgłaszania propozycji wspólnego ubiegania się o grant z afiliacją przy Wydziale Historii prosimy kontaktować się z Sekcją Badań Naukowych.


 

Jak prowadzimy procesy rekrutacyjne?

4 lipca 2016 roku Uniwersytet Warszawski otrzymał od Komisji Europejskiej prawo do posługiwania się wyróżnieniem „HR Excellence in Research”, co oznacza, że uczelnia przestrzega zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Przykłady działań w ramach Strategii rozwoju zasobów ludzkich w UW.

Wydział Historii UW prowadzi transparentną i opartą na ocenie merytorycznej politykę rekrutacji pracowników.

Rekrutacje organizowane na nowe stanowiska nauczycieli akademickich odbywają się w oparciu o przepisy obowiązujące na UW.