We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Zakończona rekrutacja (Wydział Historii) / Completed recruitment (Faculty of History)

 • Specjalista badawczo-techniczny (praca także dla doktorantek i doktorantów) / PL / wyniki
 • Adiunkt w Zakładzie Historii Średniowiecznej / PL, EN / wyniki
 • Adiunkt w Zakładzie Historii XIX wieku / PL, EN / konkurs nie został rozstrzygnięty
 • Asystent  (1/2 etatu) w Zakładzie Archiwistyki, Dydaktyki i Historii Historiografii / PL, EN / wyniki
 • Adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii, Źródłoznawstwa i Metodologii  / PL,  EN / wyniki
 • Adiunkt w Zakładzie Historii XX wieku / PL, EN / wyniki
 • Archiwista w grupie pracowników dydaktycznych / PL, EN / konkurs nie został rozstrzygnięty
 • Adiunkt w Zakładzie Historii XX w. w projekcie „Przyczółek: Chiny, Azja Południowo-Wschodnia i globalna rewolucja na peryferiach, 1949-1954”  / PL, EN / wyniki
 • Doktorant/-ka, stypendysta/-tka w projekcie badawczym Beethoven NCN „Przed monoteizmem? Religie Judei epoki perskiej i wczesnej epoki hellenistycznej (V–III w. p.n.e.) w świetle źródeł ikonograficznych, epigraficznych oraz biblijnych” / PL / wyniki
 • Adiunkt w projekcie “Miejsca, ludzie, wydarzenia: innowacje, badania z zakresu przestrzennej humanistyki dla wsparcia interpretacji i wyjaśniania” / PL, EN / konkurs nie został rozstrzygnięty
 • Bibliotekarz/bibliotekarka / PL / konkurs nie został rozstrzygnięty
 • Adiunkt w projekcie “Miejsca, ludzie, wydarzenia: innowacje, badania z zakresu przestrzennej humanistyki dla wsparcia interpretacji i wyjaśniania” / PL, EN / konkurs nie został rozstrzygnięty
 • Adiunkt w programie „Miejsca, ludzie, wydarzenia: innowacje, badania z zakresu przestrzennej humanistyki dla wsparcia interpretacji i wyjaśniania” / PL, EN / konkurs nie został rozstrzygnięty
 • Adiunkt – global history / PL, EN / wyniki
 • Adiunkt, humanistyka cyfrowa (2 stanowiska) / PLEN  / wyniki
 • Adiunkt, grant Epigrafika a tożsamość na wczesnobizantyjskim Bliskim Wschodzie / PLEN  / wyniki
 • Adiunkt, grant ERC STONE-MASTERS / PLEN / wyniki
 • Asystent, grant ERC STONE-MASTERS / PLEN  / wyniki
 • Referent / starszy referent w sekretariacie Wydziału / PL / wyniki
 • Referent / starszy referent w sekretariacie Wydziału / PL / konkurs nie został rozstrzygnięty
 • Asystent w grupie badawczej, humanistyka cyfrowa / PLEN  / wyniki
 • Referent / starszy referent w sekretariacie Wydziału / PL / konkurs nie został rozstrzygnięty
 • Adiunkt – 2 stanowiska – humanistyka cyfrowa / PL, EN / konkurs nie został rozstrzygnięty
 • Asystent, humanistyka cyfrowa / PL, EN / konkurs nie został rozstrzygnięty
 • Adiunkt – 1/2 etatu – humanistyka cyfrowa / PL, EN / wyniki
 • Adiunkt w Zakładzie Historii Starożytnej w projekcie „Przed monoteizmem? Religie Judei epoki perskiej wczesnej epoki hellenistycznej (V–III w. p.n.e.) w świetle źródeł ikonograficznych, epigraficznych oraz biblijnych” / PL, EN / wyniki
 • Adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Historii XX wieku / PL,  EN / wyniki
 • Asystent w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Historii XX wieku / PLEN / wyniki
 • Specjalista ds. nieruchomości / PL / konkurs nie został rozstrzygnięty
 • Adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Historii Średniowiecznej / PLEN / wyniki
 • Asystent w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Historii Nowożytnej  / PLEN / wyniki
 • Adiunkt  – Cesarstwo Zachodniorzymskie, projekt STONE-MASTERS „Masters of the stone: The stonecutters’ workshops and the rise of the late antique epigraphical cultures (third–fifth century AD) / PLEN / wyniki
 • Asystent – Cesarstwo Zachodniorzymskie, projekt STONE-MASTERS „Masters of the stone: The stonecutters’ workshops and the rise of the late antique epigraphical cultures (third–fifth century AD) / PLEN / wyniki
 • Asystent – Cesarstwo Wschodniorzymskie, projekt STONE-MASTERS „Masters of the stone: The stonecutters’ workshops and the rise of the late antique epigraphical cultures (third–fifth century AD) / PLEN / konkurs nie został rozstrzygnięty
 • Adiunkt  – Cesarstwo Wchodniorzymskie, projekt STONE-MASTERS „Masters of the stone: The stonecutters’ workshops and the rise of the late antique epigraphical cultures (third–fifth century AD) / PLEN / konkurs nie został rozstrzygnięty
 • Doktorant/-tka,  stypendysta/-stka w projekcie badawczym Beethoven NCN „Przed monoteizmem? Religie Judei epoki perskiej i wczesnej epoki hellenistycznej (V–III w. p.n.e.) w świetle źródeł ikonograficznych, epigraficznych oraz biblijnych” / PL  / konkurs nie został rozstrzygnięty
 • Adiunkt – NAWA profesura gościnna: „Miejsca, ludzie, wydarzenia: innowacje, badania z zakresu przestrzennej humanistyki dla wsparcia interpretacji i wyjaśniania” / PL /EN / wyniki
 • Adiunkt w projekcie Sonata NCN „Ofiara krwawa i pokrewne rytuały w kulcie Dionizosa: mit, historia i obszar pomiędzy nimi” / PL,EN / komisja nie rekomendowała żadnego kandydata
 • Adiunkt w projekcie Ancient Societies in Action (2 stanowiska) / PLEN / wyniki
 • Badacz wizytujący – konkurs dla naukowczyń i naukowców uciekających w związku z wojną w Ukrainie w zakresie studiów żydowskich / PLEN / wyniki
 • Adiunkt: historia globalna; XVI-XX w.; Azja; Afryka; Ocean Indyjski  / PLEN / wyniki
 • Stypendium naukowe dla studentów/-ek lub doktorantów/-ek ze środków projektu badawczego NCN: „Tłumaczenie tolerancji: koncepcje, teksty i pośrednicy między Polską a protestanckimi Niemcami (1645-1795)” / PLEN / wyniki
 • Stypendium naukowe dla studentów/-ek lub doktorantów/-ek w projekcie „Myśląc o myśleniu: pojęciowe metafory poznania w korpusie Plutarcha” / PL / wyniki
 • Specjalista ds. nieruchomości / PL / konkurs nierozstrzygnięty
 • Adiunkt w grupie badawczej (NAWA) / Post-doctoral researcher (NAWA) / PLEN / konkurs zostanie ponowiony
 • Asystent w grupie badawczej (NAWA) / Research assistant (NAWA) / PLEN / wyniki
 • Adiunkt w projekcie badawczym dot. starożytności, ze znajomością języka aramejskiego PLEN / komisja nie rekomendowała żadnego kandydata
 • Adiunkt w projekcie badawczym dot. starożytności, ze znajomością języka akadyjskiego PLEN / wyniki
 • Praca dla studentki/studenta w Bibliotece Wydziału Historii / PL / wyniki
 • Programista / programistka (w ramach grantu ERC) / PL / wyniki
 • Konkurs dla naukowców z Ukrainy w zakresie studiów żydowskich/ PLUAEN / wyniki
 • Stypendium studenckie lub doktoranckie / PL / wyniki
 • Specjalista ds. projektów naukowych (ERC) / PL / wyniki
 • Pracownik/-ca do sekcji studenckiej / PL / wyniki
 • Specjalista-/ka ds. projektów naukowych / PL / konkurs nierozstrzygnięty
 • Asystent badawczo-dydaktyczny – XIX wiek / PLEN / wyniki
 • Adiunkt w projekcie badawczym dot. starożytności, ze znajomością języka akadyjskiego / PLEN / wyniki
 • Adiunkt w projekcie badawczym dot. starożytności, ze znajomością języka aramejskiego / PLEN / wyniki
 • Adiunkt, historia starożytna, Sonata Bis NCN (ogłoszenie nr 2) / PL, EN / wyniki
 • Adiunkt, historia starożytna, Sonata Bis NCN (ogłoszenie nr 1) / PL, EN / wyniki
 • Specjalista ds. projektów naukowych / PL / wyniki
 • Adiunkt (Global history „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”) / PLEN / wyniki
 • Asystent dydaktyczny / PLEN / wyniki
 • Asystent (historia średniowieczna) / PL ENUA / wyniki
 • Asystent – 2 stanowiska (historia XX w.) / PL, ENUA / wyniki
 • Adiunkt (post-doc), Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce / PLEN / wyniki
 • Specjalista/-ka ds. projektów naukowych / PL / konkurs nierozstrzygnięty
 • Konkurs dla naukowczyń i naukowców z Ukrainy w zakresie studiów żydowskich  /PLUAEN / wyniki
 • Adiunkt badawczy (starożytność)  / PLEN / wyniki
 • Konkurs dla naukowczyń i naukowców z Ukrainy w dyscyplinie historia / PLUAEN / wyniki
 • Specjalista ds. finansowo-księgowych / PL wyniki
 • Specjalista ds. obsługi projektów naukowych / PL / konkurs nierozstrzygnięty
 • Informatyk / PL / wyniki
 • Informatyk / PLEN / konkurs nierozstrzygnięty
 • Pracownik/pracownica w sekcji finansowo-księgowej / PL wyniki
 • Praca dla studentów Wydziału Historii  / PL / wyniki
 • Adiunkt – badania w ramach Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi / PL, EN / wyniki
 • Adiunkt – badania nad starożytnością / PL, EN / wyniki
 • Asystent – historia XX w., XIX w. lub nauk pomocniczych historii XIX i/lub XX w. / PLEN / wyniki
 • Starszy referent w Sekcji Finansowej Wydziału Historii / PL / wyniki
 • Dwa stanowiska adiunkta / PL wyniki
 • Dwa stanowiska asystenta  / PL wyniki
 • Asystent – specjalność historia średniowiecza / PL / wyniki
 • Asystent – specjalność historia XX wieku / PL / wyniki
 • Adiunkt (post-doc; 2 stanowiska) / PLEN / wyniki
 • Student lub doktorant / PLEN / wyniki
 • Doktorant, stypendysta / PLEN / wyniki