We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Szkoły Doktorskie UW

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 model kształcenia doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim uległ zmianie. Studia doktoranckie są prowadzone w czterech szkołach doktorskich:


Stypendia doktoranckie i naukowe

Informacje o stypendiach doktoranckich

 • stypendium doktoranckie
 • stypendium rektora
 • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
 • konkursy i granty
 • ważne akty prawne

Wspracie socjalne

Informacje o wsparciu socjalnym

 • stypendium socjalne
 • zapomoga
 • stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami
 • dofinansowanie wypoczynku
 • ubezpieczenie zdrowotne

Wymiana zagraniczna i krajowa

Informacja o możliwościach wymiany zagranicznej i krajowej

 • pogram MOST
 • program Erasmus+
 • wyjazdy na podstawie umów o bezpośredniej współpracy
 • stypendia rządowe
 • stypendia badawcze
 • wyszukiwarka ofert wyjazdowych

Poradnie i ośrodki

Wybrane ogólnouniwersyteckie ośrodki i poradnie