We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Masz pytanie związane z rekrutacją?
Napisz do naszej wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: rekrutacja.wh@uw.edu.pl

Kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału Historii odbywa się także przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów, poprzez który możesz zadać pytanie dot. rekrutacji na Wydział Historii. Pytanie możesz zadać po zalogowaniu się na konto kandydata przez zakładkę Pomoc lub w opisie zasad rekrutacji “Zadaj pytanie w związku z tymi studiami”.


 

Studia I stopnia


HISTORIA

studia stacjonarne, wieczorowe i zaoczne

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w systemie IRK

HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW

studia stacjonarne

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w systemie IRK

 

Studia II stopnia


HISTORIA

studia stacjonarne i zaoczne

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w systemie IRK

 

HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW

studia stacjonarne

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w systemie IRK

 

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe są uznaną formą kształcenia adresowaną do absolwentów studiów wyższych. Wydział Historii proponuje studia podyplomowe, które pozwalają podnieść kwalifikacje zawodowe, jak i studia pozwalające rozwinąć zainteresowania i pasje.

Obecnie na Wydziale Historii prowadzone są:

 

PODYPLOMOWE STUDIA HISTORII

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w systemie IRK

 

PODYPLOMOWE STUDIA ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w systemie IRK

 

PODYPLOMOWE STUDIA VARSAVIANISTYCZNE

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w systemie IRK

Aktualny informator dla kandydatów na studia

Na naszych studiach – oprócz zdobycia wiedzy posiądziecie też praktyczne umiejętności. Nauczycie się jak wyszukiwać, gromadzić, selekcjonować i krytycznie oceniać informacje o różnym charakterze i różnej wartości. Będziecie umieli odnajdywać związki przyczynowo-skutkowe i ukryte zależności między faktami i zjawiskami.

Nauczycie się sztuki autoprezentacji, umiejętności jasnego formułowania myśli i bronienia własnych racji, logicznego argumentowania i przekazywania na piśmie tej argumentacji oraz co nie mniej ważne – samodzielności w organizowaniu sobie pracy, stawianiu pytań i rozwiązywaniu problemów. I to jest w tych studiach najlepsze: po nich będziecie wiedzieli, jak szukać i jak znaleźć to, do czego inni nie potrafią dotrzeć. A potem jeszcze, ocenić, do czego może się to przydać 😉

Zapraszamy na Wydział Historii!

Pobierz informator (pdf)

 

Wszystkie Kandydatki i wszystkich Kandydatów zapraszamy do korzystania z platformy Dnia Otwartego, gdzie pozostawiliśmy dla Państwa materiały do pobrania ze stoiska Wydziału Historii UW.