We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Kierownik studiów licencjackich na kierunku Historia

Od 1 lipca 2021 r., zgodnie z decyzją Prodziekana ds. studenckich, prof. Piotra Szlanty, funkcję Kierownika studiów licencjackich na kierunku Historia (studia stacjonarne i wieczorowe) pełni dr Paweł Nowakowski.
Funkcja opiekuna roku na II i III roku studiów licencjackich została rozwiązana. Zadania opiekunów II i III roku przejął Kierownik studiów licencjackich.