We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Paweł Nowakowski

Biogram

Zajmuję się historią starożytną i epigrafiką epoki późnego antyku. Moje badania dotyczą przede wszystkim użycia inskrypcji jako instrumentu kultu świętych oraz inskrypcji jako świadectw wielojęzyczności wschodnich prowincji Cesarstwa Rzymskiego. Jednolite studia magisterskie na kierunku „historia” w Instytucie Historycznym UW ukończyłem w 2010 r. W latach 2010 – 2015 byłem doktorantem w Zakładzie Papirologii Instytutu Archeologii UW, gdzie w 2015 r. obroniłem pracę doktorską. Byłem wówczas kierownikiem projektu badawczego „Epigraphic patterns applied in the cult of saints in late antique/early Byzantine Asia Minor” finansowanego z grantu „Preludium” Narodowego Centrum Nauki, stypendystą programu „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i stypendystą Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung na Uniwersytecie w Kolonii. Odbyłem również krótkie pobyty badawcze w Das Deutsche Archäologische Institut w Monachium i w bibliotekach KU Leuven. Między 2015 a 2018 pracowałem jako asystent naukowy (postdoc) na Uniwersytecie Oksfordzkim, w projekcie „The Cult of Saints in Late Antiquity” finansowanym przez ERC-AG. Od 2018 r. pracuję w Zakładzie Historii Starożytnej – najpierw jako asystent, od 2019 r. jako adiunkt.

Lista publikacji

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • P. Nowakowski, Fr. Trombley, ‘Appendix 4: Epigraphy [The Greek and Latin inscriptions from the villages of Beyözü/Avkat, Kozören, and Elmapınar (Pontus)’, in: J. Haldon, H. Elton, J. Newhard (eds.), Archaeology and Urban Settlement in Late Roman and Byzantine Anatolia: Euchaita-Avkat-Beyözü and its Environment (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 287–322.
    Link: https://doi.org/10.1017/9781108557757.015

  • ‘A new fragment of the “SYLA inscription” from Cyrene’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 186 (2013), 212–222. Link: https://www.jstor.org/stable/23850433

  • M. Adak, P. Nowakowski, ‘Neue mittel- und spätbyzantinische Inschriften aus Bithynien’, Byzantinische Zeitschrift 114/1 (2021), s. 1–34. Link: https://doi.org/10.1515/bz-2021-9002

  • P. Nowakowski, D. Wielgosz-Rondolino, ‘The rock inscriptions, graffiti and crosses from Quarry GO3C at Göktepe, Muğla District (Turkey)’, Anatolian Studies 71 (2021) [przyjęty do druku]. Link: https://www.cambridge.org/core/journals/anatolian-studies

Projekty naukowe