We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nominacja na profesora uczelni

Senat Uniwersytetu Warszawskiego na posiedzeniu 2 lipca 2021 r. pozytywnie zaopiniował wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni dr. hab. Pawła Żmudzkiego z naszego Wydziału.
Panie Profesorze, serdecznie gratulujemy!