We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Tytuł profesora nauk humanistycznych dla Jarosława Czubatego

Dr hab. prof. ucz. Jarosław Czubaty otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych, zgodnie z decyzją Prezydenta RP, Andrzeja Dudy z 16 grudnia 2021 r.

Serdecznie gratulujemy!

List od Prezydenta RP


Tytuł profesora “belwederskiego” nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wniosek Rady Doskonałości Naukowej. Decyzja o nadaniu tytułu profesora jest kontrasygnowana przez Prezesa Rady Ministrów. Indywidualne akty, nadające tytuł, są wręczane przez Prezydenta na uroczystościach w Pałacu Prezydenckim.