We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Maciej Karol Stachowicz

Biogram

Ur. 28.10.1997 r. Absolwent studiów licencjackich oraz magisterskich na Wydziale Historii UW (dyplomy uzyskał odpowiednio w 2021 oraz 2023 r.). Obydwie prace dyplomowe („Wizerunek św. Władysława w Kronice Galla Anonima” i „Analiza porównawcza wizerunku króla Piotra Orseolo [1038 – 1041, 1044 – 1046] w węgierskiej Chronicon pictum i innych źródłach narracyjnych”) pisał pod przewodnictwem prof. Pawła Żmudzkiego. Studia magisterskie realizował częściowo na Uniwersytecie ELTE w Budapeszcie w ramach wymiany studenckiej „Erasmus+” w 2023 r.

Zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół historii Węgier doby Arpadów. W swoich pracach badawczych interesują go przede wszystkim narracje źródłowe oraz schematy fabularne wykorzystywane w średniowiecznych kronikach.

Tytuł rozprawy

Obraz dziejów Polski i Węgier w Kronice węgiersko-polskiej. Analiza narratywistyczno-komparatystyczna