We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab., prof. ucz. Maciej Ptaszyński

Biogram

Ur. 1978, studia w Instytucie Historycznym UW i Friedrich-Meinecke-Institut na Freie Universität Berlin, Instytucie Filozofii UW; 2002 magisterium w IHUW r.; 2002-2007 studia doktoranckie w IH UW oraz w Graduiertenkolleg 619 „Kontaktzone Mare Balticum” na Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald; doktorat IHUW w 2007 r.; habilitacja w 2019 r.
Od 2008 – zatrudniony w IHUW; 2011 – post-doc w Excellezcluster „Normative Orders” (pod kierunkiem prof. Luise Schorn-Schütte; Uniwersytet J.W. Goethego we Frankfurcie/M.); 2012/2013 i 2017/2018 – profesura gościnna na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji.

Zainteresowania: reformacja, dzieje chrześcijaństwa w nowożytności; teorie polityczne epoki nowożytnej.

Lista publikacji

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

Projekty naukowe