We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Marek Stępień

Biogram

Historyk i asyriolog, urodzony w Warszawie. Ukończone II LO im. Stefana Batorego. W latach 1977-1983 student Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończone studia historyczne i uzyskany tytuł magistra historii w 1982 r. Rok później (1983) ukończony równoległy drugi kierunek studiów orientalistycznych (specjalność sumerologia i asyriologia) i uzyskany tytuł magistra orientalistyki (asyriologia). Tytuł doktora nauk humanistycznych (historia starożytna) uzyskany w 1993 r. na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii (historia starożytna) w 2007 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze – szeroko pojmowana historia Starożytnego Bliskiego Wschodu, w szczególności w zakresie dziejów starożytnej Mezopotamii (historia polityczna, społeczeństwo, administracja, ustrój i system prawny, gospodarka oraz sumero-akadyjskie piśmiennictwo klinowe). Wykładowca akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1984-2002) i Uniwersytetu Warszawskiego (od 1993 r.).
Autor 61 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym autor lub współautor 6 książek.

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • The Economic Status of Governors in Ur III Times: An Example of the Governor of Umma, Journal of Cuneiform Studies 64 (2012), pp. 17-30.