We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Ensi w czasach III dynastii z Ur: aspekty ekonomiczne i administracyjne pozycji namiestnika prowincji w świetle archiwum z Ummy

Autorzy:

Marek Stępień

Autor od dawna koncentruje swoje zainteresowania badawcze na historii politycznej, społeczno-gospodarczej oraz przemianach ustrojowych w najstarszych państwach sumeryjskich z III tysiąclecia p.n.e. Ich efektem jest również niniejsza książka – pierwsza monografia w całości poświęcona funkcjonowaniu jednego z najważniejszych urzędów monarchii III dynastii z Ur (2113–2005 p.n.e.) – namiestnikowi prowincji, ensiemu.

Marek Stępień, wykorzystując bogate zasoby archiwów nowosumeryjskich dokumentów administracyjno-gospodarczych i sądowych, opisuje pozycję ensiego w strukturze organizacyjnej administracji państwa na tle szerokiej problematyki prozopograficznej jednej z typowych prowincji (Ummy).

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2006

ISBN: 978-83-235-2945-3