We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab., prof. ucz. Urszula Kosińska

Biogram

Urodzona w 1969 r. w Białymstoku. Studia historyczne w latach 1988-1994, magisterium w 1994 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat w 1999 r. tamże. Od 2000 r. adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W. 2013 doktor habilitowany. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. W latach 2019-2022 była członkiem Rady NPRH.

Zainteresowania badawcze U. Kosińskiej skupiają się na badaniu dziejów unii polsko – saskiej, a zwłaszcza polityki zagranicznej Augusta II na tle dziejów powszechnych, historii polskiego parlamentaryzmu i kulturze politycznej szlachty w tzw. „czasach saskich” (1697-1763). Badania te mają charakter podstawowy. Ich celem jest ustalenie zasadniczego zrębu faktów z zakresu historii politycznej oraz celów i kierunków prowadzonej wówczas gry dyplomatycznej. Obejmują najsłabiej opracowane w polskiej historiografii lata panowania Augusta II (1697 – 1733), a przede wszystkim stosunki Polski i Saksonii z Rosją, Prusami, Austrią. Stanowią podstawę do dalszych badań nad przyczynami wielostronnego kryzysu Rzeczypospolitej w XVIII w., genezą rozbiorów, źródłem ówczesnych podziałów politycznych, znaczeniem sprawy polskiej dla kształtowania się międzynarodowych układów sił.

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • В окружении трех «черных орлов». Генезис переговоров о заключении договора Левенвольде [In the circle of three black eagles. Genesis of negotiations about the so-called Löwenwold’s treatise from 13 XII 1732.], Всероссийская научная конференция РУСЬ, РОССИЯ: Средневековье и Новое время, Москва 21-22 ноября 2019 г, УДК 94(47), s. 673-679.