We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Sondaż czy prowokacja. Sprawa Lehmanna z 1721 R., czyli o rzekomych planach rozbiorowych Augusta II

Autorzy:

Urszula Kosińska

Tekst jest studium dyplomatycznej manipulacji i prowokacji, w którą wciągnięty został mimowolnie dwór polski. Prowokacja ta (najprawdopodobniej pruskiej proweniencji), miała być może pierwotnie na celu sondaż (na pewno jednak nie wychodzący z Drezna), czy uda się uzyskać zgodę cara na przeprowadzenie rozbioru ziem polskich. Rychło jednak zmieniła się w aferę zmierzającą do rozbicia w zarodku prób porozumienia sasko – polsko – rosyjskiego i zacieśnienia współpracy prusko – rosyjskiej w sprawach polskich.