We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Głusi w Królestwie Polskim okresu unifikacji (1863-1915): budowanie nowej tożsamości kulturowej

Celem projektu jest analiza procesu zmiany pozycji społecznej Głuchych w XIX wieku. Z kontekstów ludzi umieszczonych na marginesie ówczesnego społeczeństwa stali się oni w XIX stuleciu mniejszością kulturową z jasno określonymi cechami odrębności kulturowej mierzonymi językiem, tworzeniem własnej historii i elementów kultury. W odróżnieniu od dostępnych badań poświęconych kwestiom edukacji i filantropii, projekt ma za zadanie odkrycie i scharakteryzowanie procesu zmiany społecznej jaka dotknęła Głuchych. Osnową podjętych działań będzie próba odejścia od narracji mieszczącej się w kolonialnym układzie opresji kulturowej i społecznej – w kierunku udzielenia głosu „bohaterom”. Wynikiem projektu stanie się artykuł naukowy przygotowany wspólnie z dr Aleksandrą Oniszczuk.