We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Podwójna marginalizacja? Żydzi z niepełnosprawnościami Królestwie Polskim (1815-1914)

Celem projektu było zebranie wielojęzycznego korpusu źródeł dotyczącego historii Żydów z niepełnosprawnościami w Królestwie Polskim (1815-1914) i zainicjowanie interdyscyplinarnych studiów nad tym materiałem.

Zespół historyków i literaturoznawców (dr Maria Antosik-Piela, dr Aleksandra Oniszczuk, mgr Piotr Smoliński oraz mgr Jakub Zygmunt) przeprowadził gruntowną kwerendę źródeł w trójjęzycznej prasie tej mniejszości – w językach jidysz, polskim i hebrajskim.

Efektem projektu jest baza źródeł, udostępniona w repozytorium UW, a także dwa artykuły naukowe, stanowiące głos w dyskusji na temat praktyk wykluczających osoby z niepełnosprawnościami w XIX wieku. Projekt stanowi również punkt wyjścia dla przyszłych, szerszych badań dotyczących osób z niepełnosprawnościami na ziemiach polskich.

Aby uzyskać dostęp do repozytorium, należy wysłać wiadomość mailową pod adres: zamowienie.wh@uw.edu.pl