We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Aleksandra Oniszczuk

Biogram

Absolwentka studiów historycznych na Uniwersytecie Warszawskim (2010, praca magisterska pod kierunkiem prof. Tomasza Kizwaltera, prima cum laude). Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim (2013) oraz wrocławskiego Studium Kultury i Języków Żydowskich (2013). Obroniła doktorat z historii na Uniwersytecie Wrocławskim (2016, praca napisana pod kierunkiem prof. Leszka Ziątkowskiego, wyróżniona przez Radę Instytutu Historycznego UWr.).

W latach 2011-2015 zatrudniona w Pracowni Historii Instytutu Badań Edukacyjnych przy projektach związanych z diagnozowaniem i kształceniem kompetencji historycznych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zainteresowania badawcze: historia społeczna, historia polityczna, historia Żydów, disability history, dydaktyka historii

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

 • Public Administration and the Challenge to Introduce Egalitarian Legal Order: The Jewish policy of the Duchy of Warsaw (1807–1815), “Administory. Journal for the History of Public Administration / Zeitschrift für Verwaltungsgeschichte“ vol. 5 (2020), s. 20-38

   

   

 • The Old Privileges and the New Spirit of Law: Jewish Residential Areas in the Duchy of Warsaw, „Studia Judaica” nr 45 (2020), s. 43-74

   

 • Narracje o pogromie w Kaliszu (1878), w: Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX-XX wieku, red. K. Kijek, A. Markowski, K. Zieliński, t. 2: Studia przypadków (do 1939 r.), Warszawa 2019, s. 49-65

   

 • The Jews in the Duchy of Warsaw: The Question of Equal Rights in Administrative Theory and Practice, w: Polin. Studies in Polish Jewry, t. 27, red. G. Dynner, A. Polonsky, M. Wodziński, Oxford-Portland 2015, s. 63-87

   

 • Doświadczenia Księstwa Warszawskiego w zakresie edukacji prawniczej, „Krytyka Prawa” 3 (2016), s. 67-90

   

 • Prawo jednostki do wody jako konsekwencja prawa do życia. Możliwość realizacji prawa na przykładzie Bliskiego Wschodu, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 7 (2013), s. 281-311

Projekty naukowe