We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Ćwiczenia ze wstępu do badań historycznych (WBH) i nauk pomocniczych historii (NPH)

Ćwiczenia ze wstępu do badań historycznych (WBH) i nauk pomocniczych historii (NPH) To zajęcia o bardziej „technicznym” charakterze. Jednosemestralny WBH zakończony samodzielnie przygotowaną przez studenta kwerendą bibliograficzną jest wprowadzeniem do podstawowych zagadnień nauki historycznej, zapoznaniem się z pracą w bibliotece, encyklopediami, słownikami itp. Cztery semestry NPH (średniowiecze, XVI-XVIII w., XIX w., XX w.) to przegląd typowych dla każdej epoki kategorii źródeł i sposobów ich analizy. O ile w ramach ćwiczeń warsztatowych np. artykuł z gazety będzie omawiany jako kolejne źródło dotyczące jakichś wydarzeń czy procesów, to na ćwiczeniach z NPH będziemy się zastanawiali jak pracowała redakcja, skąd czerpała wiadomości, jaka była technika druku itp.