We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historyków XIX w.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historyków XIX wieku
Emocje i zmysły w perspektywie historycznej: źródła, metody, interpretacje
Warszawa 17-18 VI 2024

Wydział Historii oraz Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego, zapraszają pracowników naukowych i doktorantów do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Historyków XIX wieku.

Bieżąca edycja konferencji poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym emocji, uczuć i zmysłów w perspektywie historycznej. Pragniemy by nasze dyskusje skupiały się wokół takich zagadnień jak rodzaje źródeł pozwalających badać emocje i zmysłową recepcję rzeczywistości, ale też na problemie sprawczości doznania zmysłowego (wzroku, słuchu, zapachu, smaku, dotyku), sposobach wywoływania emocji i uczuć oraz ich wpływie na aktywność historycznych bohaterów, wreszcie na konwencjach określających sposoby ekspresji własnej emocjonalności.

Program

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegów i nie zwracają kosztów przejazdu. Opłata konferencyjna nie jest wymagana.


Komitet organizacyjny konferencji:
prof. Małgorzata Karpińska (przewodnicząca)
prof. Tomasz Kizwalter,
prof. Alicja Kulecka,
dr hab. Artur Markowski, prof. ucz.,
mgr Agnieszka Goluch (sekretarz)