We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Podróż służbowa prywatnym autem

  1. Jest możliwa w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody dziekana.
  2. Wymaga zrobienia badań lekarskich (po skierowanie należy zgłosić się do dziekanatu) i zawarcia umowy w sprawie używania pojazdu prywatnego do podróży służbowych. Umowę z pracownikami Wydziału sporządzoną w 2 egzemplarzach podpisuje dziekan Wydziału i pełnomocnik kwestora. Jeden egzemplarz otrzymuje pracownik, a drugi Sekcja likwidatury kwestury UW, natomiast kopia pozostaje w aktach wydziału i dokumentacji projektu.
  3. Zwrot kosztów podróży następuje poprzez przedstawienie przez wyjeżdżającego wypełnionego druku Ewidencja przebiegu pojazdu  za każdy miesiąc kalendarzowy oddzielnie.

 

Stawki maksymalne, obowiązujące za 1 kilometr przebiegu samochodu prywatnego użytkowanego do celów służbowych (w podróżach służbowych) oraz dobowe stawki diet za czas krajowej podróży:

rodzaj pojazdu stawka od 17 stycznia 2023
samochody osobowe o pojemności silnika do 900 cm3 0,89 zł
samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 900 cm3 1,15 zł
motocykle 0,69 zł
motorowery 0,42 zł