We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Zdjęcia użyte na stronie są autorstwa Mirosława Kaźmierczaka, o ile nie zaznaczono inaczej.

Logo, typografia, kolorystyka

1. LOGO WYDZIAŁU HISTORII

Logo Wydziału Historii jako znak towarowy jest prawnie chronione. Pracownicy Wydziału Historii, reprezentujący Wydział w różnych działaniach naukowych, mają prawo użycia logo WH. Doktoranci i studenci (także koła naukowe) w przypadku chęci użycia logo WH każdorazowo zobowiązani są do mailowego wystąpienia o zgodę do Dziekana Wydziału Historii  za pośrednictwem swojego opiekuna naukowego. Opiekun odpowiada wówczas za prawidłowość dalszego użycia logo WH.

 

Zestaw logotypów w układzie poziomym z pełnym podpisem
Zestaw logotypów w układzie pionowym z pełnym podpisem
  Zestaw logotypów w układzie poziomym
  Zestaw logotypów w układzie pionowym
   Zestaw logotypów EN w układzie poziomym z pełnym podpisem
Zestaw logotypów EN w układzie pionowym z pełnym podpisem
Zestaw logotypów EN w układzie poziomym
Zestaw logotypów EN w układzie pionowym

Logo Uniwersytetu Warszawskiego można pobrać stąd.


2. TYPOGRAFIA

Podstawowym krojem pisma w identyfikacji wizualnej Wydziału Historii jest font Roboto we wszystkich dostępnych odmianach kroju.

POBIERZ FONT ROBOTO
Aby zainstalować font na komputerze, należy pobrać powyższy plik, wypakować do jednego folderu, a następnie zaznaczyć wszystkie wypakowane pliki, kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie „zainstaluj”.


3. KOLORYSTYKA

Podstawowa paleta kolorystyczna wydziałowych materiałów promocyjnych. Kolory zostały określone w podstawowych systemach kolorystycznych, stosowanych w poligrafii: Pantone Matching System® oraz CMYK, natomiast w multimediach i w internecie – RGB oraz HEX.

PANTONE: 295C
CMYK: 100/63/0/67
HEX: # 2a3755
RGB: 42/55/85
PANTONE: 1655C
CMYK: 0/77/100/0
HEX: # e95229
RGB: 233/82/41

 

Informacje o Wydziale Historii, zdjęcia

Krótka informacja o Wydziale Historii UW (pdf)
Zdjęcia – Wydział Historii

Pełna baza zdjęć Uniwersytetu Warszawskiego (dostęp po zalogowaniu się kontem w domenie @uw.edu.pl)

Papiery firmowe

Stopka do e-maila

Szczegółowe wymagania odnośnie podpisu poczty elektronicznej (stopki e-mailowej) reguluje Zarządzenie Rektora UW nr 1 z 2017 r. z późniejszymi zmianami Księga Identyfikacji Wizualnej (s. 33). Stopka e-maila zawiera obowiązkowo: logo UW, adres www UW (www.uw.edu.pl), logo Wydziału Historii, adres www Wydziału Historii (www.historia.uw.edu.pl).

Szczegółowa instrukcja przygotowania stopki znajduje się tutaj.

Grafiki do użycia (kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz jako…):


Szablon stopki w wersji polskiej i angielskiej:

Imię i nazwisko
Stanowisko (opcjonalnie)
Wydział Historii
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tel. 00 000 00 00
email@uw.edu.pl
www.uw.edu.pl, www.historia.uw.edu.pl


Full name
Position (optional)
Faculty of History
University of Warsaw
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warsaw, Poland

tel. 00 000 00 00
email@uw.edu.pl
www.uw.edu.pl, www.historia.uw.edu.pl

 

Informatory dla kandydatów

 

 

Przewodnik dla kandydatów na studia na rok 2021/2022

Pobierz informator (pdf)

Informator o studiach podyplomowych w roku 2021/2022

Pobierz informator (pdf)