We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Zdjęcia użyte na stronie są autorstwa Mirosława Kaźmierczaka, o ile nie zaznaczono inaczej.

Logo, typografia, kolorystyka

1. LOGO WYDZIAŁU HISTORII

Logo Wydziału Historii jako znak towarowy jest prawnie chronione. Pracownicy Wydziału Historii, reprezentujący Wydział w różnych działaniach naukowych, mają prawo użycia logo WH. Doktoranci i studenci (także koła naukowe) w przypadku chęci użycia logo WH każdorazowo zobowiązani są do mailowego wystąpienia o zgodę do Dziekana Wydziału Historii  za pośrednictwem swojego opiekuna naukowego. Opiekun odpowiada wówczas za prawidłowość dalszego użycia logo WH.

 

Zestaw logotypów w układzie poziomym z pełnym podpisem
Zestaw logotypów w układzie pionowym z pełnym podpisem
  Zestaw logotypów w układzie poziomym
  Zestaw logotypów w układzie pionowym
   Zestaw logotypów EN w układzie poziomym z pełnym podpisem
Zestaw logotypów EN w układzie pionowym z pełnym podpisem
Zestaw logotypów EN w układzie poziomym
Zestaw logotypów EN w układzie pionowym

Logo Uniwersytetu Warszawskiego można pobrać stąd.


2. TYPOGRAFIA

Podstawowym krojem pisma w identyfikacji wizualnej Wydziału Historii jest font Roboto we wszystkich dostępnych odmianach kroju.

POBIERZ FONT ROBOTO
Aby zainstalować font na komputerze należy pobrać powyższy plik, wypakować do jednego folderu, a następnie zaznaczyć wszystkie wypakowane pliki, kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie „zainstaluj”.


3. KOLORYSTYKA

Podstawowa paleta kolorystyczna wydziałowych materiałów promocyjnych. Kolory zostały określone w podstawowych systemach kolorystycznych, stosowanych w poligrafii: Pantone Matching System® oraz CMYK, natomiast w multimediach i w internecie – RGB oraz HEX.

PANTONE: 295C
CMYK: 100/63/0/67
HEX: # 2a3755
RGB: 42/55/85
PANTONE: 1655C
CMYK: 0/77/100/0
HEX: # e95229
RGB: 233/82/41

 

Papiery firmowe

Informator dla kandydatów

Pobierz informator (pdf)