We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab., prof. ucz. Konrad Bobiatyński

Biogram

Ur. 28 VI 1977 roku w Warszawie; 1996-2001 studia w IHUW; magister w 2001; doktor – 2006 (pod kierunkiem prof. M. Nagielskiego); doktor habilitowany – 2017. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (“Start” 2005, 2006, “Kwerenda” 2011); stypendysta DAAD w Berlinie (FUB) – 2007; stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2012); członek Komisji Lituanistycznej PAN (od 2012); nagrody: Stowarzyszenia Historyków Wojskowości za najlepszą pracę doktorską z tej dziedziny (2007), Clio (2009, 2017); medal “Zasłużony dla Olimpiady Historycznej” (2015). Członek redakcji “Rocznika Lituanistycznego” (od 2020).

Zainteresowania naukowe: historia Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej połowie XVII w., staropolska sztuka wojenna XVI-XVII w., stosunki Rzeczypospolitej z Państwem Moskiewskim XVI-XVII w.

Lista publikacji.

 

Edycja diariusza wojewody witebskiego Jana Antoniego Chrapowickiego (1673-1685), cz. IV-VII

STRONA WWW
PROFIL NA FACEBOOKU

Najważniejsze publikacje

Projekty naukowe