We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Podróż służbowa zagraniczna osoby spoza UW

  1. Z wyjeżdżającym należy zawrzeć umowę finansowania wyjazdów krajowych/zagranicznych
  2. Najlepiej na okres trwania projektu zawrzeć z Wykonawcą umowę zlecenie bez wynagrodzenia regulującą zakres zadań.
  3. Wyjeżdżający składa wniosek wyjazdowy, zaznaczając „inna osoba”.
  4. Preferowane jest, aby jednostka macierzysta wyjeżdżającego pokryła koszty wyjazdu, a następnie obciążyła notą Uniwersytet Warszawski.

Sekcja ds. projektów i finansów dalej proceduje złożone dokumenty i przekazuje:

  • dziekanowi – do akceptacji,
  • pełnomocnikowi kwestora – do potwierdzenia źródeł finansowania.

a następnie do kwestury.

Czas delegacji powinien ograniczać się do niezbędnego minimum związanego z realizacją planowanych zadań. Przedłużenie pobytu wymaga zgody dziekana i wzięcia urlopu.